Environmental Educator Initiative (EEI)

Shangri-la Institute for Sustainable Communities (SISC)

Room 1605, Building 3, Soho New Town
88 Jian Guo Road
Beijing
Beijing Shi 100022
China www.waterschool.cn/